level_expert_redakt-150x150Категория: ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ – EXPERT LEVEL

Продължителност: 1-2-3 дни

Нива на сложност: експерти

Опции: prework-monitoring; входящ и/или изходящ тест, менторинг на терен, дистанционен web-тренинг, индивидуален коучинг

Подходящи за: регионални мениджъри продажби, мениджъри ключови клиенти, продуктови мениджъри, мениджъри категории; тим-лидери, търговски мениджъри, търговски директори; управители на магазини, управители на дистрибуторски фирми

Списък на активните тренинг модули:

ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОДАЖБАТА – ниво експерти

 • ЗАТВАРЯНЕ “ПРОСТО ИЗЯСНЯВАНЕ”
 • “НАСТОЯТЕЛНО” ЗАТВАРЯНЕ
 • ЗАТВАРЯНЕ “ТИ СИ ОТГОВОРЕН”
 • ЗАТВАРЯНЕ “СРАВНЯВАНЕ НА ЦИФРИ”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ДЕЙСТВИЕ”
 • ЗАТВАРЯНЕ “РАЗЛИКА В ЦЕНАТА”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ЗАКАЧЛИВИЯТ ПАЙ”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ФРАНКЛИН”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ОБОБЩЕНИЕ”
 • ТОП ТЕХНИКИ НА ЗАТВАРЯНЕ

МЕТОДИ НА АРГУМЕНТИРАНЕ – механизми и приложения

 • МЕТОД “АМФИБОЛИЯ”
 • МЕТОД “ДВУСМИСЛИЦА”
 • МЕТОД “ЛОГИЧЕСКО УДАРЕНИЕ”
 • МЕТОД “КОМПОЗИЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”
 • МЕТОД “ФИГУРИ НА РЕЧТА”
 • МЕТОД “ЗЛОПОЛУКА”
 • МЕТОД “ЛОГИЧЕСКО ПОТВЪРЖДАВАНЕ”
 • МЕТОД “ИГНОРИРАНЕ НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ”
 • МЕТОД “СВЪРЗАНИ ТВЪРДЕНИЯ”
 • МЕТОД “ФАЛШИВА ПРИЧИНА”
 • МЕТОД “МНОГО ВЪПРОСИ”
 • МЕТОД “АПЕЛИ, ПРИЗИВИ”
 • МЕТОД “АТАКА НА ЛИЧНОСТТА”
 • МЕТОД “ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”
 • МЕТОД “КОМПЛЕКС ОТ ВЪПРОСИ”
 • МЕТОД “ИЗКЛЮЧЕН СИЛОГИЗЪМ”
 • МЕТОД “ФАЛШИВ ЕФЕКТ”
 • МЕТОД “ФАЛШИВА ДИЛЕМА”
 • МЕТОД “ЧЕТИРИ УСЛОВИЯ”
 • МЕТОД “ПРИБЪРЗАНО ОБОБЩАВАНЕ”
 • МЕТОД “МАЛОВАЖНОСТ”

ТЪРГОВСКИ ПРИНЦИПИ НА УБЕЖДАВАНЕ

 • ПРИНЦИП “ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ” / alignment
 • ПРИНЦИП “ПРЕУВЕЛИЧАВАНЕ” / amplification
 • ПРИНЦИП “ПРИЗИВ” / appeal
 • ПРИНЦИП “ВЪЗБУДА” / arousal
 • ПРИНЦИП “АСОЦИИРАНЕ” / association
 • ПРИНЦИП “ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ” / assumption
 • ПРИНЦИП “ВНИМАНИЕ” / attention
 • ПРИНЦИП “АВТОРИТЕТ” / authority
 • ПРИНЦИП “СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКИ” / bonding
 • ПРИНЦИП “ПРИКЛЮЧВАНЕ” / closure
 • ПРИНЦИП “ЦЯЛОСТНОСТ” / completion
 • ПРИНЦИП “УВЕРЕНОСТ” / confidence
 • ПРИНЦИП “ОБЪРКВАНЕ” / confusion
 • ПРИНЦИП “СЪГЛАСУВАНОСТ” / consistency
 • ПРИНЦИП “КОНТРАСТ” / contrast
 • ПРИНЦИП “ДЪРЗОСТ” / daring
 • ПРИНЦИП “ЛЪЖА” / deception
 • ПРИНЦИП “ЗАВИСИМОСТ” / dependence
 • ПРИНЦИП “ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО” / distraction
 • ПРИНЦИП “ДОКАЗАТЕЛСТВА” / evidence
 • ПРИНЦИП “РАЗМЯНА” / exchange
 • ПРИНЦИП “ПРЕЖИВЯВАНЕ” / experience
 • ПРИНЦИП “РАЗБИВАНЕ НА МАЛКИ ЧАСТИ” / fragmentation
 • ПРИНЦИП “РАМКИРАНЕ” / framing
 • ПРИНЦИП “ХАРМОНИЯ” / harmony
 • ПРИНЦИП “НАРАНИ И СПАСИ” / hurt & rescue
 • ПРИНЦИП “ИНТЕРЕС” / interest
 • ПРИНЦИП “ВЛОЖЕНИЕ” / investment
 • ПРИНЦИП “ВЪВЛИЧАНЕ, АНГАЖИРАНЕ” / involvement
 • ПРИНЦИП “ЛОГИКА” / logic
 • ПРИНЦИП “ОБЕКТИВНОСТ” / objectivity
 • ПРИНЦИП “ЗАДЪЛЖЕНИЕ” / obligation
 • ПРИНЦИП “СТРАСТ” / passion
 • ПРИНЦИП “УСЕЩАНЕ” / perception
 • ПРИНЦИП “ПРИТЕГЛЯНЕ” / pull
 • ПРИНЦИП “ОКАЗВАНЕ НА НАТИСК” / push
 • ПРИНЦИП “ПОВТОРЕНИЕ” / repetition
 • ПРИНЦИП “НЕДОСТАТЪЧНОСТ” / scarcity
 • ПРИНЦИП “ПОДОБНОСТ” / similarity
 • ПРИНЦИП “ЗАМЯНА” / substitution