level_basicКатегория: ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ – BASIC LEVEL

Продължителност: 1-2-3 дни

Нива на сложност: базово

Опции: prework-monitoring; входящ и/или изходящ тест; менторинг на терен

Подходящи за: търговски представители до 1 година опит, супервайзори, регионални мениджъри продажби, мениджъри ключови клиенти, тим-лидери, търговски мениджъри, търговски директори, мениджъри логистика, мениджъри търговски операции, мърчандайзери

Списък на активните тренинг модули:

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРОДАЖБА – 1 ЧАСТ

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ДЕН
 • ФУНДАМЕНТИ НА ПРОДАЖБИТЕ В ДИСТРИБУЦИЯТА
 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ
 • КОНТАКТ С НОВИ КЛИЕНТИ
 • СТЪПКИ НА ТЪРГОВСКОТО ПОСЕЩЕНИЕ
 • АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА НА КЛИЕНТА
 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА
 • ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ В ПОЛЗИ – FAB
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТА
 • ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОДАЖБА

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРОДАЖБА – 2 ЧАСТ

 • МЕТОД НА УБЕДИТЕЛНИТЕ ПРОДАЖБИ – PSF
 • 15 ТОП ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА КЛИЕНТА
 • ДИСТРИБУЦИОННИ КАНАЛИ – ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
 • ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КОРПОРАТИВНИ СТРУКТУРИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ
 • СТАНДАРТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ
 • АКТИВНИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

ОБОРВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ / механизми и приложения

 • БАЗОВ МЕТОД ЗА СПРАВЯНЕ С ВЪЗРАЖЕНИЯ “НО” – СЪЩНОСТ
 • МЕТОД “LACE”
 • МЕТОД “БУМЕРАНГ”
 • МЕТОД “ХЕЛИКОПТЕР”
 • МЕТОД “ЗАТВАРЯНЕ С УСЛОВИЕ”
 • МЕТОД “ИЗНЕНАДА”
 • МЕТОД “ОТКЛОНЕНИЕ”
 • МЕТОД “FEEL-FELT-FOUND”
 • МЕТОД “LAARC”
 • МЕТОД “LAIR”
 • МЕТОД “ПРЕРАМКИРАНЕ”
 • МЕТОД “РЕПРИОРИТИЗИРАНЕ”

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДАЖБИТЕ – 1 ЧАСТ

 • A SELLING ATTITUDE /ТЪРГОВСКО ПОВЕДЕНИЕ
 • СИГНАЛИ ЗА КУПУВАНЕ
 • ТРИКОВЕ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОДАЖБАТА
 • ТИПОВЕ И ХАРАКТЕРИ НА КЛИЕНТИТЕ
 • КЛИЕНТСКИ РОЛИ
 • ПРОДАЖБА С “НЕ”
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДАЖБИТЕ – 2 ЧАСТ

 • ВЗЕМАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ И РЕФЕРЕНТНИ МНЕНИЯ
 • ИЗБРОЯВАНЕ НА ПОЛЗИТЕ
 • МЕТОД “LOCATE” – МОДЕРНАТА ПРОДАЖБА
 • КАПАНЪТ НА “САМО-ЗАТВАРЯНЕТО”
 • “ФУНИЯТА” НА ПРОДАЖБИТЕ
 • ТЪРГОВСКИ ТРЕНИНГ И АВТОТРЕНИНГ
 • ТЪРГОВСКИ МЪДРОСТИ
 • ПРОДАЖБА С ВЪПРОСИ
 • ПРОДАЖБА “ПОДКРЕПЯЩО ОБВЪРЗВАНЕ”
 • СИСТЕМНА ПРОДАЖБА
 • ТРИТЕ ОСНОВНИ ТИПА КЛИЕНТИ
 • ТРИТЕ ПРАВИЛА НА ВЪНШНИЯ ВИД
 • USP – UNIQIE SELLING PROPOSIOTION

ПРЕГОВОРИ В ПРОДАЖБИТЕ

 • ДЕФИНИЦИЯ НА ПРОЦЕСА “ПРЕГОВОРИ”
 • УМЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАМЕ, ЗА ДА ВОДИМ ПРЕГОВОРИ
 • СТИЛОВЕ НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ПРЕГОВОРИ
 • ДОМИНАНТНОСТ НА СЕТИВАТА – СТЕПЕНУВАНЕ И СЪЧЕТАЕМОСТ
 • СТРУКТУРА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ  – ФАЗИ
 • ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕГОВОРИ – СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕГОВОРНИ ЦЕЛИ И IFP
 • ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕГОВОРИ
 • ДАВАНЕ НА ОТГОВОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПРЕГОВОРИ
 • ОТГОВОР НА ТАКТИЧЕСКИ ХОД ПРИ ПРЕГОВОРИ
 • ЗАТВАРЯНЕ НА ПРЕГОВОРИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ ПРИ ПРЕГОВОРИ
 • ПРЕГОВОРИ С КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ
 • ТАКТИКИ НА БАЙЕРИТЕ