level_advanced_redaktКатегория: ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ – ADVANCED LEVEL

Продължителност: 1-2-3 дни

Нива на сложност: напреднали

Опции: prework-monitoring; входящ и/или изходящ тест; менторинг на терен

Подходящи за: търговски представители с опит, супервайзори, регионални мениджъри продажби, мениджъри ключови клиенти, тим-лидери, търговски мениджъри, търговски директори

Списък на активните тренинг модули:

ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОДАЖБАТА

 • ЧОВЕШКАТА ПСИХОЛОГИЯ – БАЗОВИТЕ ПРАВИЛА
 • СИГНАЛИ НА КЛИЕНТА ЗА ГОТОВНОСТ ЗА ПОКУПКА
 • СЛОВЕСНИ И МИСЛОВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЗАТВАРЯНЕ
 • “ОБВЪРЗАНО” ЗАТВАРЯНЕ
 • “ОБРАТНО ОБВЪРЗАНО” ЗАТВАРЯНЕ
 • “ПРОБВАЙ” ЗАТВАРЯНЕ
 • “АЛТЕРНАТИВНО” ЗАТВАРЯНЕ
 • ЗАТВАРЯНЕ ЧРЕЗ “ЗАПИСВАНЕ”
 • “СРАВНИТЕЛНО” ЗАТВАРЯНЕ
 • ЗАТВАРЯНЕ “ПРЕДИ И СЛЕД”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ПО-ГОЛЯМ АВТОРИТЕТ”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ПОДОБНА СИТУАЦИЯ”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ПРЕДЛОЖИ ПОРЪЧКАТА”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ОБАДИ МИ СЕ”
 • ГРЕШКИ ПРИ ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОДАЖБАТА

ТЪРГОВСКИ МОДЕЛИ НА ПРОДАЖБА

 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ “ЕДНОКРАТНА ПРОДАЖБА”
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ «КОНСУЛТАТИВНА ПРОДАЖБА»
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ «КАЛКУЛАТИВНА ПРОДАЖБА»
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ “ПРОДАЖБА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪЗКА”
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ “SPIN ПРОДАЖБА”
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ “ПРОДАЖБА ЦЕНТРИРАНА ВЪРХУ КЛИЕНТА”
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ “СИСТЕМНА ПРОДАЖБА”
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ “ВИСОКО ВЕРОЯТНА ПРОДАЖБА”
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ “КУПУВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЕ”
 • ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ “КОНЦЕПТУАЛНА ПРОДАЖБА”

ТЪРГОВСКИ МЕТОДИ НА ПРОДАЖБА

 • ТЪРГОВСКИ МЕТОД 1 – “ADAPT”
 • ТЪРГОВСКИ МЕТОД 2 – “AIDA”
 • ТЪРГОВСКИ МЕТОД 3 – “LAIR”
 • ТЪРГОВСКИ МЕТОД 4 – “LOCATE”
 • ТЪРГОВСКИ МЕТОД 5 – “SELL”
 • ТЪРГОВСКИ МЕТОД 6 – “SPIN”
 • ТЪРГОВСКИ МЕТОД 7 – “FAB”

РАЗВИВАНЕ НА КЛИЕНТСКА МРЕЖА “PROSPECTING”

 • МЕТОД 1 – ТЪРГОВСКИ ВИЗИТИ
 • МЕТОД 2 – “СТУДЕНИ ОБАЖДАНИЯ”
 • МЕТОД 3 – КОНФЕРЕНЦИИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ПАНАИРИ
 • МЕТОД 4 – ДИРЕКТЕН МЕЙЛИНГ
 • МЕТОД 5 – ПРИВЛИЧАНЕ НА “ЕКСПЕРТ”
 • МЕТОД 6 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА “ПРЕПОРЪКИ”
 • МЕТОД 7 – “СИРАЦИ”
 • МЕТОД 8 – “СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА”
 • МЕТОД 9 – КЛУБОВЕ И ОБЩНОСТИ
 • МЕТОД 10 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ БРАНШОВАТА ГИЛДИЯ
 • МЕТОД 11 – “WEB-ТРАЛ”
 • МЕТОД 12 – ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ, САЙТ, БЛОГ, ФОРУМ, БИБЛИОТЕКА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА “QUALIFYING”

 • ДЕФИНИЦИЯ НА ПРОЦЕСА “QUALIFYING”
 • КРИТЕРИИ ЗА КВАЛИФИЦИРАНЕ
 • ФИЛТРИРАНЕ -”QUALIFYING IN”
 • ФИЛТРИРАНЕ -”QUALIFYING OUT”
 • ПЕТТЕ ТОП КВАЛИФИКАЦИОННИ ТЕХНИКИ