КОУЧИНГ ПРОГРАМИ ЗА ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖЪРИ

 • Индивидуална форма на обучение.
 • Базирана на  марките и продуктите на фирмата Ви.
 • Базирана на практика в реална работна среда.                                                                            Picture4

Свържете се с нас

resursi-150x150Категория: ТЪРГОВСКИ МАРКЕТИНГ

Продължителност: 1-2-3 дни

Нива на сложност: базово, напреднали, експерти

Опции: prework-monitoring; входящ/изходящ тест; web-тренинг; коучинг

Подходящи за: мърчандайзери; бранд-мениджъри; мениджъри продуктови категории; управители на магазини, продуктови мениджъри; служители отдел търговски маркетинг; маректинг асистенти; маркетинг мениджъри на дистрибуторски фирми

Списък на активните тренинг модули:

 • СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЪРЧАНДАЙЗИНГ ЕКИП
 • МЪРЧАНДАЙЗИНГ СТАНДАРТИ – ИЗГРАЖДАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМОЦИИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА АСОРТИМЕНТА
 • ПРОМОЦИОНАЛЕН МАРКЕТИНГ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГАЗИНА
 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАРЕКТИНГ
 • ТЪРГОВСКИ КАЛКУЛАЦИИ
 • ТЪРГОВСКИ МЕТРИКИ
 • МАРКЕТИНГ ЗА НЕМАРКЕТОЛОЗИ
 • ТЪРГОВСКИ МАРЕКТИНГ – КАК ДА СЕ ВЪВЕДЕ В МАЛКАТА ФИРМА?
 • ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОМОЦИИ
 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАРЕКТИНГ – УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗБОРА В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ. ПРОМО-МАРКЕТИНГ
 • ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ– СРЕДСТВО ЗА УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ
 • УСПЕШНИЯТ ПРОДУКТОВ И ФИРМЕН PR
 • ПРОДУКТОВ МЕНИДЖМЪНТ – ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА МАРКА В ПАЗАРА
 • ПРОДУКТОВ МЕНИДЖМЪНТ – УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МАРКА В ПАЗАРА
 • ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИТЕ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ В ТОЧКАТА НА ПРОДАЖБА
 • КАК ДА ПОСТИГНЕМ РЕЗУЛТАТИ ЧРЕЗ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ В ТОЧКАТА НА ПРОДАЖБА