КОУЧИНГ ПРОГРАМИ ЗА ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖЪРИ

 • Индивидуална форма на обучение.
 • Плаващ график на тренинг сесиите.
 • Базирана на практика в реална работна среда.                                                                            Picture4

Свържете се с нас

kluchovi-trening-kompetencii-150x150Категория: ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Продължителност: 1-2-3 дни

Нива на сложност: базово, напреднали, експерти

Опции: prework-monitoring; входящ/изходящ тест

Подходящи за: супервайзори, регионални мениджъри; търговски мениджъри продажби, национални търговски мениджъри

Списък на активните тренинг модули:

 • ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В ТЪРГОВСКИ ЕКИПИ
 • МЕТОДИ НА ТЪРГОВСКО ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ И НАСТРОЙКА НА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ
 • ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИРМЕНИ ТРЕНЬОРИ
 • МЕТОДИ ЗА ТЪРГОВСКИ АНАЛИЗ
 • МЕТОДИ НА ТЪРГОВСКИ ПЛАНИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПЛАН
 • МЕТОДИ НА ТЪРГОВСКО ПРОГНОЗИРАНЕ
 • ТЪРГОВСКИ КАЛКУЛАЦИИ
 • МЕНИДЖЪРСКИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЕКИП
 • ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ЕФЕКТИВНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА В ДИСТРИБУЦИЯТА