Същност

ПРАКТИКУМЪТ е тренинг-формат, при който участниците са в ситуация на обучителна среда на овладяване на практически умения. Без теории, без презентации, с малко обяснение от треньор и с много приложни практически инструменти .

Ключов принцип

Една компетенция се учи/възпроизвежда по различни начини през цялата практическа сесия, индивидуално или групово, докато се превърне в работна механика. Наборът от действащи работни механики сформира обема и дълбочината на практическия опит на служителя.

Ключова цел

Тренираната компетенция от знание, да се трансформира в приложна механика (действие).