ФИРМЕНИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ (online-trainings)

Основният проблем при обученията на търговските отдели е ТРУДНОСТТА ДА СЕ ОТДЕЛЯТ служителите от работния процес. А в условията на ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЯ и капсулиране на процесите – това е още по-сложно. Почти е невъзможно екипите, базирани в различни офиси или райони, да се учат в реално време.

pokritie_na_uslugataКомуникацията между всички НЕ Е В РЕАЛНО ВРЕМЕ.

РЕШЕНИЕТО – ОНЛАЙН! Всеки вижда на компютъра си онова, което виждат всички, и което се управлява от треньора. Всеки може да участва с коментар или въпрос – БЕЗ ДА НАПУСКА РАБОТНОТО СИ МЯСТО!

Чрез фирмените онлайн-обучения могат:

  • да се правят продуктови презентации
  • да се провеждат оперативни срещи на екипа
  • да се презентират данни за цели, резултати и т.н.
  • да се събира обратна информация от служители
  • да се правят брейнсторминг сесии
  • да се вземат важни решения от целия състав

Предимствата на фирмените онлайн-обучения:

  • хората се обучават от място – пести се работно време
  • не се пътува – елиминират се транспортни разходи
  • не се нощува – елиминират се разходи за хотел, храна и т.н.
  • съобразено е с работното време на екипите

При тези обучения става въпрос за: едновременни действия в РЕАЛНО ВРЕМЕ, за ИНТЕРАКТИВНОСТ, за БЪРЗИНА, за ЕФЕКТИВНОСТ. Този начин на обучения променя Вашия бизнес. Защото обучавате хората си по всяко време от всички краища на света, без значение къде са те и колко са далече.

Ако сте ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и искате да се развивате и надграждате вашите умения, имаме решение и за Вас. В уеб-платформата за онлайн обучения има отделна секция “Индивидуални ВИДЕО обучения”. Вие решавате кога, с с какво натоварване и с какво темпо да се обучавате! Ако имате въпроси, се свържете с нас. Ние ще помогнем да направите най-правилния за Вас избор.    

ОНЛАЙН & ВИДЕО ОБУЧЕНИЯ