КОУЧИНГ ПРОГРАМИ (МЕНИДЖЪРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ)

 • Индивидуална форма на обучение.
 • Плаващ график на тренинг сесиите.
 • Базирана на практика в реална работна среда.                                                                            Picture4

Свържете се с нас

kazus1-150x150Категория: ТЪРГОВСКИ УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Продължителност: 1-2-3 дни

Нива на сложност: базово, напреднали, експерти

Опции: prework-monitoring; входящ/изходящ тест

Подходящи за: търговски представители, супервайзори

Списък на активните тренинг модули:

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
  • ЛИЧНОТО
  • НА ЕКИПА
 • ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА:
  • ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ
  • КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИ
  • ЕКИПНА КОМУНИКАЦИЯ
  • ФИРМЕНА КОЛАБОРАЦИЯ
  • ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
  • ДЕЛЕГИРАНЕ
  • КОНТРОЛ
 • ЕФЕКТИВЕН РЕПОРТИНГ
 • МОТИВАЦИЯ
 • САМОМОТИВАЦИЯ
 • СУГЕСТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ