Коучинг програмите на Реекзе се характеризират със следните специфики:

  • Коучингът е индивидуален! Работната среда е само между обучаемия  неговия коуч.
  • Плаващи и гъвкави графици на работните сесии!
  • Обучемият сам определя темпото и степента на натоварване!
  • Между обучаемият и неговия коуч има 100% доверие! Няма тайни, свързани с работата!
  • Коучингът засяга едиствено и само единствено проблеми, казуси от професионалния живот на обучаемия!
  • Пълна конфиденциалност за споделена и/или научена информация!
  • Коучът дава обективна обратна връзка за статуса на прогрес както на обучаемия, така и на неговия пряк ръководител (ако има договореност)
  • Ефективния коучинг е средно между 8-12 месеца. С натоварване , минимум 2 коучинг сесии месечно.
  • Ефективна коучинг сесия е между 2 до 3  часа , съвместна работа.

Доминиращите теми в коучинг програмата на Реекзе са следните модули:

Unit   Main topics
1 Манипулативни зони Анализ, дефиниране и конкретизиране на силни и слаби зони за манипулация на колеги и партньори
2 Техники за манипулиране ТОП 20 приложни техники за манипулация 
3 Performance парадигми Изработване на индивидуални парадигми на изпълнението  
4 Коучинг в работния процес Техники за коучинг на подчинени
5 Реверсивно аргументиране Техники за аргументиране чрез използване на становища, мисли и действия на други личности (колеги)
6 Ефективни взаимодействия с колеги, отдели, партньори Performance парадигма – концептуално мислене ó решение ó план за действие
7 Дебрифинг модели Техники за дебрифинг в реалната работна среда
8 Мисловна конверсия Същност на конверсията на представите, мислите и в резултат на действията. Модели на промяна на мисленето на околните (в работата)
9 Мисловна конверсия Приложни техники за мисловна конверсия 
10 Мисловна конверсия Приложни техники за отключване на действия на колеги при наличие на мисловна конверсия  
11 Менторство над избрани колеги Ключови действия на ментора

Ключови действия на наставлявания

12 Психология на обратната реакция Манипулативно насочване на действията на подчинени чрез провокиране на желаните от нас техни реакции и действия. Същност и правила за прилагане.