Скъпи приятели, Редовно получаваме от Вас не малко запитвания какви нови обучения и свързаните с тях теми и модули планираме да представим. В отговор на Вашия интерес, ние провеждаме проучвания и се срещаме с редица мениджъри от различни фирми. С тяхна помощ, успяваме да дефинираме онези обучения, които представляват интерес за Вас в най-голяма степен.

НОВИТЕ ТРЕНИНГ МЕТОДИКИ

 • PRACTICUM – workshops със 100% практическа насоченост / 0% теория (онлайн/на живо)
 • SUPER MEMO – онлайн практически сесии с модератор за решаване на бизнес казуси от практиката
 • MIND MASTERING – мотивационни обучения насочени към преодоляване на трудни ситуации (онлайн/на живо)

НОВИТЕ ТРЕНИНГ МОДУЛИ

 • PASS – Profit Argumentation Stories & Strategies – advanced & expert level
 • Retail Sell-out Management – advanced & expert levels
 • Value Added Sales – advanced & expert level
 • Dynamic Shopper Merchandising – advanced & expert levels
 • Team’s Performance Management – advanced & expert levels
 • Persuasion & Manipulation – advanced & expert levels
 • JAB Selling Model – advanced & expert level
 • Brand Loyalty Development – advanced & experts
 • Competitors’ Landscape – advanced & experts
 • Effective Customers’ Service – advanced & experts
 • KPIs Marketing – pack 1 – basic
 • KPIs Marketing – pack 2 – advanced
 • KPIs Marketing – pack 3 – experts
 • Leadership skills for Managers – for experts
 • POSM effectiveness – advanced & experts
 • Strategic planning – advanced & experts
 • After Sales Service – advanced & experts

КАТАЛОЗИ –  ТРЕНИНГ МОДУЛИ & ТЪРГОВСКИ ПРОГРАМИ 

За Ваше улеснение в линковете по-долу, Ви предоставяме нашите пълни тренинг каталози в всички тренинг-модули които се предлагат като активни търговски обучения.

НОВО>> Тренинг – ПРОДАЖБИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

PDF_Download

Активни теми – 1
Активни тренинг модули – 3
Разработени нива – advanced / experts

Тренинг – каталог ТЪРГОВСКИ УМЕНИЯ

PDF_Download

Активни теми – 10
Активни тренинг модули – 23
Разработени нива – basic / advanced / experts

Тренинг – каталог ТЪРГОВСКИ МАРКЕТИНГ PDF_Download

Активни теми – 13 
Активни тренинг модули – 13
Разработени нива – basic/advanced/experts 

.

Тренинг – каталог ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ

PDF_Download

Активни теми – 10
Активни тренинг модули – 10
Разработени нива – basic/advanced/experts