fbpx

Тиймбилдинг

/Тиймбилдинг
Тиймбилдинг2018-01-11T13:15:52+00:00

Tиймбилдинг формат на ReExe SALES REALITY – “Иновация и креативност”

Да се забавляваме заедно!

Тиймбилдинг е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество. Те се постигат чрез дейностите тип игри, често от колективен характер, благодарение на които участниците култивират способността си да работят в екип.
Teambuilding Процес ReExe:

Услугата „Тиймбилдинг“ е изградена от свързани компоненти в последователен процес:

1. Синхронизация между нужди и тиймбилдинг фокуси (Какво се търси?):

Ключови елементи / инстроментариум

Емпирично изследване/ социометричен тест
Анкетно проучване/ анкетна карта
Диалог с членовете на екипа

Цел на проучването

– Сплотеност на колектива
– Проблеми в работния процес
– Събиране на информация

2. Асемблинг (Какво предлагаме?):

 • Избиране на локация.
 • Съобразяване на терена спрямо участниците.
 • Определяне на игрите спрямо проблемите и нуждите на колектива.
 • Избор на методика.
 • Дефиниране на продължителност на тиймбилдинга.
 • Настройка на игрите спрямо фирмените цели.
 • Настройка на игрите спрямо нивото на участниците.
 • Сглобка на инструментариум.
 • Сглобка на екипировка.

3. Провеждане на тиймбилдинга (Как го правим?):

 • Изготвяне на екипен профил на всяка група или на конкретни хора.
 • Използване на форматни компоненти (ролеви игри, ролеви сценарии, физически активности/действия, игри с
 • външен ресурс)
 • Динамични анализи – анализ на екипите.
 • Контролни измервания на екипите по качествени критерии за сглобеност ; ниво на комуникация и колаборация.
 • Обобщен анализ.
 • Награждаване.

4. Обратна връзка/аналитичен сервиз (Какво сме постигнали?):

 • Ясно дефинирани отговорности.
 • Открити дискусии.
 • Изходящи тестове
 • Изходящи оценки
 • Рейтинг карти
 • Доклади за напредъка и ниво на екипно взаимодействие

5. Надграждане чрез други услуги на Реекзе (Как да надградим постигнатото?):

 • Провеждане на обучения.
 • Професионално консултиране по проблемите.