Автор: Георги Тодоров

Приказка за копринените воали, Айра и подвижните пясъци

Дълбоко в пустинята на  големите дюни и далеко от Султанския град се намирало селцето на известната търговка Айра. От много години тя била известна като най-добрата майсторка на копринени воали. При нея идвали търговци от всички краища на пустинята с желанието да купят от нейните воали. Всяка млада жена на Ориента мечтаела в деня на своята сватба да бъде забулена с един от воалите на Айра.

В края на голямата Луна в селцето на Айра пристигнал един млад търговец на име Екзър, който, след като починал от дългия път, помолил за среща с нея. Прочутата търговка на воали приела поканата с интерес, защото и тя като всички майстори обичала да се среща с търговци и да поддържа много приятелски контакти.

– Добре дошъл млади Екзър! – учтиво го посрещнала Айра – Радваме се, че ни почете с посещението си. Успя ли да си починеш от дългия път? Погрижиха ли се добре за твоята почивка?

– Здравей, знатна Айра, благодаря за топлото посрещане! Чувствам се много добре, за което съм ти признателен. Навсякъде усещам приятелско отношение и истинска загриженост.

– На какво дължим това посещение? Рядко някой се решава да стигне толкова навътре в пустинята. Тук идват само търговци на воали или техните слуги със заръки какво и колко да купят. Млад човек като теб не би стигнал до сърцето на пустинята ако няма причина. Защо си тук? – откритостта и прямотата на Айра били толкова силни, че трудно можело да им се устои.

– Е, щом така направо питаш, направо и ще ти отговоря! – усмихнал се Екзър. – Идвам от Султанския град с надеждата да ми разкриеш една тайна. Една тайна за търговията, която ме мъчи от години и на която все още не мога да намеря отговор. Аз съм млад търговец и откривам отговорите на  своите тайни един по един. Мисля, че отговорът на тайната, която ме мъчи, е у теб!

– Я виж ти, че точно аз ли ще разкривам тайни на млади търговци като теб? Ти си учил търговия в султанския дворец, а аз съм самоука търговка. Не ти отива на положението да се подиграваш на жена. – укорително го погледнала Айра.

– Не, не, Айра, не се подигравам. Наистина съм дошъл при теб с огромната надежда, че ще ми откриеш тайната на това, КАК успяваш да запазиш интереса на хората към твоите воали? Как така идват от всички краища на пустинята и как винаги остават доволни, че са купили от теб? Твоите станове, на които тъчеш също се чупят, твоите слуги не винаги са годни за работа. И ти имаш ограниченията, които имат всички останали майстори на воали по целия Ориент, но твоите воали си остават най-предпочитани. Как постигаш това?

– Това ли било? Е, това не е тайна Екзър, това не е никаква тайна, а правило в търговията. – отвърнала със смях Айра.

– Правило? Какво правило? Ще ми го кажеш ли? – настоятелно я замолил Екзър.

– Много лесно и ясно правило! Просто спазвам закона на дюните! Всеки който го спазва ще постигне това, което спред теб съм постигнала аз – доволни купувачи и добра работа. Спазвай го и ти и ще бъдеш добре. Разбираш ли ,Екзър? – отново го погледнала с прямия си поглед.

– Опасявам се, че не те разбирам Айра!  Можеш ли да ми обясниш по-подробно! – помолил се Екзър.

– В пустинята двете най-важни неща са ПЯСЪКЪТ и ВЯТЪРЪТ. Те са свързани като брат и сестра, като мъж и жена и един без друг не могат да съществуват. Колкото по-голям е вятърът, толкова пясъчните дюни стават по-високи и обратно. Така е и в търговията – ЦЕНАТА на стоката и ИНТЕРЕСЪТ към нея също са свързани. Колкото по-голям е интересът към стоката, толкова цената се увеличава и обратно, колкото инетересът към воалите е по-малък, толкова цената намалява. Моите воали са като подвижните пясъци на пустинята. Цените им се местят според вятъра, т.е. според броя на купувачите, които пристигнат при мен. Това е всичко! И ако има някаква тайна драги ми Езкър, то тя не е цената, а в качеството на воалите. Само че, и хиляда пъти да дойдеш от Султанския град до тук, не мога да ти разкрия как правим воалите толкова хубави. Това е гордостта, достойнството и прехраната на моите предци и на моите наследници. Това достатъчно ли ти е? – очите на Айра грееха докато говореше за своите воали.

– Напълно, уважаема Айра! Благодаря ти! Ти успя да ми откриеш отговора на моята тайна и това ми е достатъчно. Друго не искам от теб, а и аз дълбоко уважавам твоя занаят. Тръгвам утре по изгрев слънце. –отговорил Екзър с огромно възхищение и преклонение пред знатната търговка.

– Ти зачиташ достойнството и опита, и уважаваш труда на другите търговци! Ако съхраниш тези качества в теб, след време Ти ще станеш велик търговец! Запомни моите думи, младежо! Сбогом!

Екзър се върнал щастлив в шатрата си, защото открил тайната на подвижните пясъци и му предрекли велико бъдеще.

Бизнес поука:

Успешният баланс между търсенето и предлагането и цената на продукта е предпоставка за развиването на ефективна дистрибуция. Умението да се запазва този баланс, да се следят тенденциите на пазара и промяната в търсенето са присъщи за успелия търговец и са гаранция за успех.