Автор: Георги Тодоров

Приказка за Майстор Златан и мраморните камъни на Рила

В една тиха утрин, по калдъръмените улици на Султанския град се разнесла детска глъч. Тишината била прокудена от потропванията на известните в цялата Пустиня детски чехли от дърво, емблемата на децата от Търговската школа на Везира. Шумните палавници, които се гонели по тихите улици на града, се спрели пред къщата на търговеца Екзър и почукали на вратата. Всички в града знаели за неговата безрезервна обич към децата и за неговото усърдие да създаде от тези малки създания, умни и интелигентни търговци за Пустинната Империя. Екзър бил натоварен от Султана с отговорната задача да възпитава утрешните търговци на царството, за да бъде държавата могъща и богата.

Дузината млади търговци се настанили около стария търговец, под ухаещите цветове на жасмин. След като съдовете с вкусни нарове и каните с ароматен чай били поднесени , Екзър започнал своя разказ …

– Бях обещал да ви разкажа за едно от моите най-интересни пътешествия. Дълго избирах кое да бъде то, но най-накрая реших. Днес ще Ви разкажа за Балканите и за урока, който научих от търговците на мрамор в България.

В тази малка страна се намира една от най-красивите и високи планини на Балканите – планината Рила. Дълбоко в нейните недра спи мраморно находище, от което местните планински жители добиват един от най-хубавия мрамор в цялото Средиземноморие.

В малките планински села високо в Рила живеят най-добрите майстори каменоделци, които от сутрин до здрач ваят от цветния мрамор различни форми – вази, съдове за вода, кутии за бижута, настолни фруктиери, подноси за храна, масички за угощения и много други сувенири, които продават във всички градове на Балканския полуостров. Всички хора обаче почитат най-много един от майсторите – Майстор Златан. Дори останалите майстори каменоделци признават, че Златан, освен че е най-знатния майстор е и най-добрият търговец на мрамор от България. Аз се запознах с този талантлив търговец и когато се сприятелихме, не се сдържах и го попитах:

– Кажи ми, Майсторе, каква е тайната на твоите продажби? Ти, освен че продаваш своя мрамор, успяваш да продадеш и мрамора на половината от останалите майстори. Да продаваш камък не е нито лесна, нито проста работа. Тебе те търсят по целите Балкани, от Истанбул, през Одрин и Кавала, до Солун и Охрид. Твоята слава се носи от водите на Дунава през Търновград, до Бяло  море.   Как го правиш?

– Почитаеми, Екзър, моите предци ми завещаха едно просто правило, което спазвам винаги когато започна да търгувам –

ПРАВИЛОТО НА ТРИТЕ МРАМОРНИ КАМЪКА

– Прости ме, Златане, но това не ми говори нищо, можеш ли да ми разтълкуваш мъдростта на тези слова – помолих аз майстора.

–  Моят баща ми е завещал три мраморни камъка – три каменни топки, с идеално гладка и  обла повърхност и с еднакви размери. Той пък ги е получил от неговия баща и така от много години насам баща ги предава на сина. Едната топка е от бял мрамор, другата от червен, а третата от черен мрамор. Заедно с тях има и един мраморен съд. Този съд е необикновен – в него могат да се сложат само две от мраморните топки, а за третата място няма.

Всяка от топките има своя смисъл. Топката от червен мрамор означава ЦЕНАТА, която клиентът плаща, топката от бял мрамор означава ВРЕМЕТО, за което мога да изработя предмета, който клиентът иска, а топката от черен мрамор е КАЧЕСТВОТО, с което мога да го изработя. Аз съм открит с моите клиенти и когато започнем да се пазарим, аз винаги вадя моите  мраморни топки и убеждавам лесно клиентите си.

Ако хората сложат в съда топките на цената и качеството, тази на времето ще остане извън него; т.е. ако искат ниска цена и добро качество – ще трябва да чакат да го направим когато имаме време, след като изпълним поръчките на другите клиенти, които плащат повече пари.

Ако купувачите сложат в съда топките на качеството и времето, тази на цената ще остане извън съда; т.е. ако те искат добро качество и за кратко време – ще трябва да платят по-висока цена за това.

Ако клиентът сложи в съда топките на цената и времето, тази на качеството ще остане извън него; т.е. ако той иска добра цена и за кратко време – ще трябва да се съгласи да купи по-ниско качество.

Така всеки клиент сам си прави сметката коя от трите топки е готов да загуби и сам поставя в съда онези, които са важни за него. Аз пък не си губя времето да обяснявам много и най-важното, правя това, което ми се отплаща най-добре. Така всички сме доволни – и клиентите и аз. Затова много търговци от Балканите ме търсят защото знаят, че с мен се работи лесно.  Това е моят начин да продавам добре своя мрамор!

– Ето това беше урокът, който научих преди години от моя приятел – Майстор Златан, – казал Екзър. – До ден днешен винаги използвам този полезен съвет и когато започна да продавам, аз също вадя моите три мраморни топки. Ето ги!

Екзър протегнал ръка, в която имало три мраморни топчета големи колкото смокини и децата в миг се струпали около него с молба да ги докоснат и разгледат.

Старият търговец с усмихнато лице отпил глътка от ароматния чай, поел глътка въздух от ухаещия жасмин и оставил децата да го отрупват с умни въпроси.