Регистрация в „Кооперативна електронна академия“ към ЦКС

/Регистрация в „Кооперативна електронна академия“ към ЦКС
Регистрация в „Кооперативна електронна академия“ към ЦКС2017-06-08T14:23:44+03:00

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ДАННИ ЗА КУРСА

Банкова сметка:

IBAN: BG30 CECB 9790 1036 8502 00
BIC: CECBBGSF
Клон ЦКБ АД Клон София град
Централен кооперативен съюз
За повече информация посетете страницата на Кооперативна Електронна Академия