Файлове за лесна и бърза употреба от всички нива служители в ежедневната търговска практика.
Част от тях са с автоматично вградени формули за калкулации – Smart File
Друга част от тях се предоставят само като логика (структура). Клиентът сам ги настройва според собствените нужди
Трета част от тях се предоставят само като формула (схема). Клиентът сам определя вида и структурата на своя калкулатор