Наръчници, ръководства и пособия по продажби и маркетинг