ТЪРГОВСКО КОНСУЛТИРАНЕ И СЪПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ

Екипът на Реекзе може да бъде полезен при правилния избор на търговска стратегия, на дистрибуционен канал, на промо активност, при правилния избор и въвеждане на опаковка и цена. Ние може да Ви помогнем успешно да изградите стабилен пазарен дял. Най-често се изправяме пред предизвикателството да решим търговски казуси свързани с търговските отдели, с продукти и с клиентите на нашите клиенти!

whiteboard-mapА/ ТЪРГОВСКА СТРУКТУРА

B/ ПРОДУКТОВ АСОРТИМЕНТ

C/ КЛИЕНТСКА МРЕЖА

D/ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Това са четирите области, в които Реекзе е полезна като търговски консултант. Като дългосрочна алтернатива на тези функции, Реекзе предлага т.н. СЪПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ – дългосрочен търговски одит и консултиране по предварително договорени параметри и цели.

Част от търговските казуси, които решаваме успешно в тясно сътрудничество с клиентите ни:

 • Дистрибуция – организиране на ефективно покритие
 • Търговска политика – създаване и настройка на активни търговски условия (АТУ)
 • Ценова политика – анализ на потребителски нива, конкурентни нива и създаване на ценова стратегия
 • Процедури – автомониторинг, автоконтролинг и защитни нива на вземане на решения
 • Параметризация, стандартизация и измерване на ефективността
 • Система за агресивни промоции с финасов анализ на целите и резултатите
 • Търговски бюджети – анализ, планиране и управление
 • Разходни модели – проектиране, създаване, контрол и общо управление на разходите
 • Изготвяне на годишен план продажби
 • Изготвяне и внедряване на търговски репортинг
 • Функционална реорганизация на търговската структура
 • Въвеждане на показатели за измерване на ефективността на търговските служители
 • Изграждане на система от процедури за управление на търговските процеси
 • Изготвяне и въвеждане на бонусна схема за персонала на компанията
 • Изграждане на система за измерване на критично ниво на изпълнение за търговски служители

КОУЧИНГ “НА ТЕРЕН” / МЕНТОРИНГ

Ние работим много НА ТЕРЕН. Да! Там е суровата действителност! Там са и въпросите и правилните решения! На терен ние обучаваме индивидуално търговските кадри. Специалист на РеЕкзе работи в пазара с човек от екипа Ви. Целта е служителят да получи знания и практически умения за функции, които до момента не е използвал.

Преди да се пристъпи към коучинг, се анализира нивото на компетенции на съответния служител и се съставя програма с фокусни компетенции, които трябва да се отработят. В процеса на самия коучинг, тренираният служител получава постоянно обратна информация, което му позволява да коригира грешки в движение, и най-важното-да създава “правилни работни алгоритми” за своите функции. След всяка коучинг сесия управителят на фирмата и/или търговският мениджър получават обратна информация (рeпорт) за статуса на усвоената компетенция.

PDF_Download