ПАКЕТИ ОТ НАРЪЧНИЦИ, ФАЙЛОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЛЕСНИ И БЪРЗИ АНАЛИЗИ И КАЛКУЛАЦИИ

С тяхна помощ

  • ще спестите време за изготвяне на търговски репорти
  • лесно ще обработвате големи масиви от данни
  • бързо ще получавате информация по ключови индикатори/месечен оборот, брой активни артикули, брой активни клиенти, среден оборот по клиенти и артикули и т.н./
  • ще имате възможност да съпоставяте два периода /минал и текущ месец/
  • ще разполагате с генерирана история за минали периоди
Заявете Вашия СМАРТ файл

box_sales-perform-measurments-1-300x294Измервания в продажбите

Управление на продажбите на дистрибуционен район

 

Управление на стокови запаси

 

 

 

Организация на търговски обект

 

 

Управление на промоционалните активности

 

 

Търговско планиране, прогнозиране и анализиране

 

Управление на търговски екип

 

Управление на продажбите на ключови клиенти

 

Изберете Вашия СМАРТ файл