ОДИТ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Royalty-free 3d computer generated business clipart picture of a white person holding his arms out with a green check mark and a red x in his hands, symbolizing approval and denial.

Извършва се контролинг на търговски обект, като се прави оценка по предварително зададени критерии за вътрешен контрол. Фокус на оценката могат да бъдат както частични сектори, така и цялостното представяне на търговския обект: Провеждат се два типа одит: Обявен одит за оценка на обекта и необявен одит за оценка на обекта (таен клиент).

За повече информация

ОДИТ НА МАРКИ / ПРОДУКТИ / АРТИКУЛИ 

imagesИзвършва се контролинг на представянето на конкретни марки, продуктови серии и разфасовки като се прави оценка по предварително зададени критерии за вътрешен контрол.

За повече информация

ОДИТ НА ПЕРСОНАЛ

downloadИзвършва се контролинг на представяне на служители, фирмени процеси и стандарти.Прави се  оценка по предварително зададени критерии за вътрешен контрол.

За повече информация

ПЛАТФОРМА ЗА АНАЛИЗИ

Picture2Реекзе разполага с най-модерната платформа за анализи. Част от предимствата на платформата са: онлайн достъп до информация за проведените одити, използване на мобилно приложение за въвеждане на резултатите от одитите, възможност за прикачване на аудио и визуални елементи, богат набор от контролни критерии и др.

За повече информация