КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИЯ ТРАФИК?
Системата използва инфрачервен-лъч, който при пресичане отчита движение и преброява посетителя. Технологията се състои от три компонента:

ДАТЧИЦИ – КОЛЕКТОРИ – СОФТУЕР

На местата за пресичане се поставят компактни двойки броячи, формиращи инфрачервени бариери, отчита се всеки посетител преминал бариерата. След което данните се събират от втори тип устройства – КОЛЕКТОРИ, които освен за събирането отговарят и за изпращането на данните до нужния брой мениджъри или служители за анализ. С помощта на лесен и интерактивен софтуер бързо и точно се извеждат различни репорти за анализ на посетителския трафик от един или няколко обекта.

Датчици

Структурно Датчиците са проектирани като две единици – предавател и приемник.
Устройствата се инсталират едно срещу друго, за да формират инфрачервена бариера, при преминаването на която се отчита преброяване на посетителя. Броячът е безжичен с автоматизирано събиране и изпращане на данни. Захранва се с батерии тип „АА“ с издържливост от 2 до 7 години. С лесен монтаж и без допълнително извеждане на комуникационни и захранващи кабели.

Колектори

Колекторът се синхронизира с монтираните в обекта броячи. Използвайки собствена Wi-Fi мрежа се събират данните от броячите. Събраните данни  се изпращат към локален компютър или сървър. В зависимост от вида на колектора, данните се изпращат посредством локална мрежа, Интернет, чрез директна връзка с компютър или ръчно, посредством инфрачервен порт.

 

Софтуер

Удобния софтуер EasyReport ще Ви помогне за обективна оценка на параметрите на бизнеса и ефективността на финансовите и човешките ресурси на Вашата компанията. EasyReport ще Ви позволи да представите данните от броя на посетителите, като статистика; да ги използвате за анализ с помощта на зададените шаблони в софтуера; и да генерирате повече от 20 графични и таблични доклади в pdf и xls формати. Софтуерът има лесен за използване интерфейс с интегрирано меню на български език.

Visitors Count Report    Ratio Report    Visitors Count Report    Summary Report    First/Last Crossing Report