С какво е полезна системата за преброяване на потребителския трафик?

 • Ако не следите тенденциите за посещаемост на магазина – губите пари!
 • Ако не следите какво е влиянието на рекламните кампании относно посетителите в магазините – губите пари!
 • Ако не следите ефективността на продажбите, т.е. колко от посетителите стават купувачи – губите пари!

Защо системата за преброяване на потребителския трафик SensMax е разумната инвестиция?

 • Висока възвращаемост – общата еднократна инвестиция за един търговски обект е приблизително равна на 1/5 от годишната издръжка на един продавач-консултант от същия обект.
 • Силно конкурентни цени – ориентирана към нуждите на Клиента, технологията SensMax предлага най-добрите ценови нива с високо качество на изпълнението, монтаж и обучение на персонала и перфектен след-продажбен сервиз.
 • Напълно автоматизирани решения, независещи от служители или специално обучени кадри.
 • Wireless трансфер на данни без ограничения на кабели и мрежи.
 • Компактни устройства с автономно захранване.
 • Независимост – устройствата не изискват свързване с PC локално в обекта, а директно предават данни до централен РС през LAN/GPRS.
 • Силно развит аналитичен софтуер, даващ възможност за множество репорти и анализи.
 • Едновременен контрол на всички обекти без намеса на служители от обектите.
 • Нулеви разходи за поддръжка на технологията и устройствата.
 • Многофункционалност – може да се използват както за един, така и за мрежа от обекти.