ReExe извършваме широка гама от потребителски и пазарни проучвания с един от най-модерните софтуери в света за пазарни проучвания и анализи, позволяващ събирането, обработването и предоставянето на информацията да е в реално време. По този начин Вашия мениджмънт получава възможността за ултра-бърз анализ и навременно вземане на решение. Тези технологични ресурси ни позволяват да извършваме 10 различни типа пазарни проучвания.

Нашите национални проучвания включват:

  • BRANDS Survey – проучване на конкретна марка или серия продукти
  • STORES Survey – проучване на магазин/верига, адресирано към неговите посетители
  • SHOPPERS Survey – проучване адресирано към потребителите, по поръчка на агенции/фирми
  • COMPANY Survey – вътрешно проучване на служителите
  • DISTRIBUTION Survey – проучване на магазините в търговската мрежа
  • TARGET Survey – проучване на конкретна целева група купувачи/клиенти/партньори
  • QR Survey – проучване чрез QR кодове, вградени в брошури, POSM, сайтове, каталози, документи …
  • KIOSK Survey – проучване чрез kiosk-щандове на входовете/изходите на обекти без интервюер
  • EVENT & EXPO Survey – проучване на посетителите/участниците на изложения
  • Rate My Service Survey – проучване-feedback от клиенти/партньори, вградено в е-кореспонденцията на служители

BRANDS & SKUs Survey

PDF_Download

STORES & POS Survey

PDF_Download

SHOPPERS Survey

PDF_Download

COMPANY Survey

PDF_Download

DISTRIBUTION Survey

PDF_Download

TARGET
Survey

PDF_Download

QR CODE
Survey

PDF_Download

KIOSK Display Survey

PDF_Download

EVENT & EXPO Survey

PDF_Download

RATE MY SERVICE Survey

PDF_Download