Нива на сложност

С всеки реализиран проект ние развиваме нашите услуги, надграждаме нашите разработки и методики с ново съдържание, включващо нови казуси, нови успешни практики и нови успешни модели от реалната практика.

Така по естествен път достигнахме до фирмените стандарти, организирани в стройна система от правила и взаимовръзки даващи възможност да се управлява ефективно продажбения процес. За да сме сигурни че ще се превърнат в ефективен фирмен инструмент за управление, ние ги разделихме в три нива:

БАЗОВОНАПРЕДНАЛИ ЕКСПЕРТИ

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

Пазарни проучвания, анализи, анкети и сондажи
Правилната информацията е КЛЮЧ към успешно формулиране на целите на фирмата. Вярна, проверена и навременна – това са нашите критерии за ефективна информация… ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

КОНСУЛТИНГ

Търговски, маркетинг и мениджмънт консултинг

Консултингът на Реекзе е в три основни посоки: 1) Продажби и управление на продажбите; 2) Търговски маркетинг ; 3) Търговски мениджмънт и управление на процесите в търговските отдели… ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Групови обучения F2F

Правилно организираните, обучени и ефективно използвани кадри са КЛЮЧ към изпълнение на целите на фирмата. Това е нашия фокус – компетенции и мотивацияВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

Live конферентни обучения през уеб-платформи WEBEX / ZOOM

Това Ви позволява по едно и също време да обучавате кадри от различни градове/офиси, без това да им пречи на работния процес, без да губят време, и без разходи за всичко това.  ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

КОНТРОЛИНГ

Функционален (на служители), Организационен (на процеси), Продуктов (на марки)

Одит в търговските обекти на: 1) действията на служители; 2)изпълнени стандарти; 3) изълнени активности; 4) представяне на марките . ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

SENSMAX СИСТЕМИ

Системи за преброяване на посетителския трафик в реално време

Знаете ли каква е посоката на движение във вашия обект? Колко клиента на ден посещават вашия обект? Кои са пиковите вълни на трафика? Синхронизирано ли е работното време на вашия персонал с тези пикове? ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

SMART асистенти

Наръчници, файлове и матрици за анализ, изготвяне на репорти и лесно обработвате масиви от данни ...

С тяхна помощ ще спестите време за изготвяне на търговски репорти, лесно ще обработвате големи масиви от данни, бързо ще получавате информация по ключови индикатори/месечен оборот, брой активни артикули.. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

УЕБИНАРИ

Кратки и съдържателни онлайн обчителни сесии

Това Ви позволява по едно и също време да се обучават служители на различни позиции или с различен опит, без това да пречи на взаимодействията им, и без загуба на време. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

Защо да изберете нас?

  • Ние не стартираме проект без да сме дефинирали заедно ясни и точни цели
  • Всеки наш проект има точно формулирани срокове на изпълнение
  • От самия старт на работа въвеждаме показатели с които измерваме текущия резултат
  • Винаги съпоставяме крайния резултат с поставената в началото цел
  • Защото за нас обученията не са просто еднократно събитие, а процес във времето

Клиентите ни избират защото …

Страхотен екип от професионалисти. Екип стремящ се да бъде в крак с последните промени в пазарната среда. Обучения изградени и фокусирани към специфичните потребности на компаниите, за които се организират. Обучения без излишни теории,базирани на предварителна подготовка с екипите и с максимална практическа насоченост, която отразява последните тенденции на пазара!
Процесът на промяна и обучение винаги е сложен и изисква работа. Reexe го водят умело, съвременно, като с много професионализъм преодоляват съпротивата по пътя и слагат пред участниците най-правилните жалони. Зад тези успехи стоят качества и труд, които заслужават доверие!
Бих искал да изразя своята благодарност към целия екип на Reexe, за професионализма и коректността, показани по време на всяко фирмено обучение и коучинг програма, които организират. С ваша помощ ние успяхме да открием най-добрия подход в комуникацията с нашите клиенти и да заздравим връзките си с тях – научихме се как да превърнем слабите си страни в предимства, извличайки максимални ползи от всеки контакт с клиентите си. Продължавайте да ни вдъхновявате и нека заедно вървим по пътя към успеха.