6_White_papers

1 Minute Merchandising – part 1 – SIZE

Първа част от поредицата “Мърчандайзинг за 1 минута”. В тази част основния фокус е РАЗМЕРЪТ и неговото влияние на общата визия на нашите марки, подредени на регалите в търговските обекти. Ефектът на “поглъщане” е основната грешка от която трябва да се пазим при подреждане на регалите.

Изтегли файла
6_White_papers

1 Minute Merchandising – part 2 – CONTRAST

Втора част от поредицата “Мърчандайзинг за 1 минута”. В тази част основния фокус е КОНТРАСТЪТ. Визията на нашите марки, в голяма степен се влияе от доминацията на цветовете на различните марки и продуктови серии, подредени на регалите в търговските обекти. Професионалистите по мърчандайзинг го познават още като CCE – “Colors’contrast effect”.

Изтегли файла
6_White_papers

1 Minute Merchandising – part 3 – SYMMETRY

Трета част от поредицата “Мърчандайзинг за 1 минута”. В тази част основния фокус е СИМЕТРИЯТА. Тя е част от “принципите на композицията на визията”, познати в професионалния мърчандайзинг като “Visual Composition Principles”. Дублирането на визията , ако е добре обмислено и направено на регалите, може да даде невероятен ефект върху продажбите на марката, предсатвена чрез симетрия.

Изтегли файла
6_White_papers

1 Minute Merchandising – part 4 – CROSS VISION FRAME

Четвърта част от поредицата “Мърчандайзинг за 1 минута”. В тази част основния фокус е КРЪСТОСАНАТА ВИЗУАЛНА РАМКА. Тя е втория основен принцип от серията “принципи на композицията на визията”, познати в професионалния мърчандайзинг като “Visual Composition Principles”. Хоризонталното и вертикалното синхронизиране на визията на нашите продукти е ключово за успешното възприемане от потребителите на целия продуктов блок .

Изтегли файла
6_White_papers

1 Minute Merchandising – part 5 – REITERATION

Пета част от поредицата “Мърчандайзинг за 1 минута”. В тази част основния фокус е ПОВТОРЕНИЕТО. То е третия основен принцип от серията “принципи на композицията на визията”, познати в професионалния мърчандайзинг като “Visual Composition Principles”. Колкото по-често се показва един продукт по един и същ начин в търговския обект, толкова по-лесно се възприема и запомня от очите (т.е. мозъка) на потребителите, а от там и по-лесно се възпроизвежда при решение за покупка.

Изтегли файла
6_White_papers

1 Minute Merchandising – part 6 – GEOMETRICAL FOCUS

Шеста част от поредицата “Мърчандайзинг за 1 минута”. В тази част основния фокус е ГЕОМЕТРИЧНИЯТ ФОКУС. Той също е  ключов принцип от серията “принципи на композицията на визията”, познати в професионалния мърчандайзинг като “Visual Composition Principles”. Как разликата в цвета, формата или големината може “да се набива на очи” и защо различното може да служи за лесно запомняне? Отговорите на тези въпроси ще намерите в тази част.

Изтегли файла
6_White_papers

Предстои публикуване

Очаквайте новите ни материали – статии, разработки и публикации, специално разработени за Вас, от екипа на Реекзе. До тогава, УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ!