3_Standards

Standard Proffesional Skills SALES REPs 2015

В приложения файл Ви предоставяме пълния списък с професионални компетенции (умения) валидни за позициите:

  • Търговски представител
  • Мърчандайзер
  • Търговски супервайзор
  • Регионален търговки мениджър
  • Мениджър Ключови клиенти

Актуализацията на този стандарт е от 12’2014

Изтегли файла
3_Standards

Sales standard 1 – Day organisation & Routing

Професионален търговски стандарт “Организация на работния ден

Валидност: за всички Търговски Представители и Търговски Супервайзори
Употреба:  регламентиран работен ден
Описание: организацията на работния ден; оптимизация на посещенията на обекти; оптимизация на разходите за ресурси (време, пари и енергия)

Изтегли файла
3_Standards

Sales standard 2A – MAIL COMMUNICATION

Професионален търговски стандарт “Електронна комуникация с клиенти

Валидност: за всички служители, поддържащи писмена електронна комуникация с партньори и клиенти през уеб-майл, POP3 и смартфон апликации, както и за вътрешно-фирмена комуникация.
Употреба: при писмена кореспонденция и обмяна на информация.
Описание: правила за електронна кореспонденция с висок ефект на колаборация (сътрудничество) с партньори и клиенти в реално време, без закъсняване на информация.

Изтегли файла
3_Standards

Sales standard 2B – VOICE COMMUNICATION

Професионален търговски стандарт “Комуникация с клиенти по телефона

Валидност: за всички служители, поддържащи комуникация с партньори и клиенти през гласови мобилни устройства, както и за вътрешно-фирмена комуникация.
Употреба: при ежедневна обмяна на информация и координация на работните процеси.
Описание: правила за телефонна комуникация с висок ефект на колаборация (сътрудничество) с партньори и клиенти в реално време, без закъсняване на информация.

Изтегли файла
3_Standards

Sales standard 3 – PRE-WORK SALES VISIT

Професионален търговски стандарт “Подготовка за търговска визита

Валидност: за всички търговски представители, супервайзъри, регионални мениджъри, продуктови мениджъри, специалисти търговски маркетинг, търговски/маркетинг директори.
Употреба: при планирани търговски срещи с клиенти.
Описание: правила за подготовка за търговска среща и предварителна организация на ресурси, с цел извличане на максимална ефективност.

Изтегли файла
3_Standards

Sales standard 4 – SALES VISIT EXECUTION

Професионален търговски стандарт “Провеждане на търговска визита

Валидност: за всички търговски представители, супервайзъри, регионални мениджъри, продуктови мениджъри, специалисти търговски маркетинг, търговски/маркетинг директори.
Употреба: при планирани търговски срещи с клиенти.
Описание: правила за провеждане и управление на посоката и крайния резултат на срещата, с цел извличане на максимална ефективност.

3_Standards

Sales standard 5 – NEEDS DETERMINATION

Професионален търговски стандарт “Дефиниране на нуждите на Клиента

Валидност: за всички търговски представители, супервайзъри, регионални мениджъри, продуктови мениджъри, специалисти търговски маркетинг, търговски/маркетинг директори.
Употреба: при планирани търговски срещи с клиенти.
Описание: правила и техники за дефиниране на зоните и точките, чрез които можем ефективно да влияем върху решението на Клиента да купи.

3_Standards

Sales standard 6 – FAB transformation

Професионален търговски стандарт “Трансформация на продуктови характеристики в ползи 

Валидност: за всички търговски представители, супервайзъри, регионални мениджъри, продуктови мениджъри, специалисти търговски маркетинг, търговски/маркетинг директори.
Употреба: при представяне на продуктови и/или търговски презентации по време на търговски срещи с клиенти.
Описание: правила и техники за презентиране на продукти и/или търговски оферти и условия, чрез които можем ефективно да влияем върху решението на Клиента да купи.

3_Standards

Sales standard 7 – PRODUCT presentation

Професионален търговски стандарт “Продуктова презентация 

Валидност: за всички потенциални-нови и действащи-активни клиенти.
Употреба: при презентиране на нови продукти, марки, артикули, разширяване на асортимента.
Описание: правила и техники за презентиране на продукти предназначени за Продавачите-консултанти, с цел увеличаване на тяхната продуктова грамотност и правилното предлагане на марката към крайния потребител.

3_Standards

Sales standard 8 – SALES presentation

Професионален търговски стандарт “Търговска презентация 

Валидност: за всички потенциални-нови и действащи-активни клиенти.
Употреба: при договаряне и листинг на нови артикули, при разширяване на асортимента, промяна на търговски условия, смяна на схемата на дистрибуция и т.н.
Описание: правила и техники за презентиране на търговски условия предназначени за Мениджърите на Клиента, с цел да се определи рамката на преговорите и да се улесни договарянето на детайлите.

3_Standards

Sales standard 9 – SALES proposal

Професионален търговски стандарт “Търговско предложение 

Валидност: за всички търговски представители, супервайзъри, регионални мениджъри, продуктови мениджъри, специалисти търговски маркетинг, търговски/маркетинг директори.
Употреба: при планирани търговски срещи с клиенти.
Описание: правила и алгоритъм за  отправяне на търговско предложение на Клиент, с цел управление на ефективността на преговорите и улесняване на продажбата.

3_Standards

Sales standard 10 – HANDLING OBJECTIONS

Професионален търговски стандарт “Оборване на клиентски възражения”

Валидност: за всички търговски представители, супервайзъри, регионални мениджъри, продуктови мениджъри, специалисти търговски маркетинг, търговски/маркетинг директори.
Употреба: при планирани търговски срещи с клиенти.
Описание: правила и алгоритъм за  убедително оборване на възраженията на Клиента, с цел управление на ефективността на преговорите и улесняване на продажбата.

3_Standards

Sales standard 11 – ARGUMENTATION

Професионален търговски стандарт “Аргументиране на твърдения и становища”

Валидност: за всички търговски представители, супервайзъри, регионални мениджъри, продуктови мениджъри, специалисти търговски маркетинг, търговски/маркетинг директори.
Употреба: при планирани търговски срещи с клиенти.
Описание: правила и алгоритъм за  аргументиране както на собствените ни твърдения и становище, така и на становището на Клиента.

3_Standards

Предстои публикуване

Очаквайте новите професионални разработки на екипа на ReExe.