Забавен мърчандайзинг за 1 минута/Контрастът на цветовете

Здравейте, Приятели на Реекзе,

В първата статия,  „Забавен мърчандайзинг за 1 минута/Размерът“, засегнахме един от ефектите, който се проявява в магазините, когато изграждаме визията на нашите продукти на рафтовете – така нареченият „ефект на поглъщането“.  Същността на този ефект се състоеше в това, че:

По-големите форми, визуално доминират („поглъщат“) над по-малките.

Днес ще ви представим още един подобен ефект – „ефектът на контраста на цветовете“ , познат в професионалните среди като „CCE – colours’ contrast effect

Вижте снимката по-долу ..

Коя от двете форми е по-голяма? От проведени проучвания и анализи на поведението на  потребители в търговските обекти, на всеки 100 души – 97 от тях определят като по-голяма лявата (жълтата форма). Много малко от потребителите виждат реалността. Защо?

Всъщност формите са  АБСОЛЮТНО ЕДНАКВИ КАТО РАЗМЕР!

Това, което се проявява като ефект е: мозъкът приема с приоритетност по-светлите форми, ако те са в контраст със същите като форма елементи, но с  по-тъмни цветове.

От тук е изведно още едно от основните правила в професионалния мърчандайзинг, за всички, които се занимават с визията на продуктите в търговските обекти:

При конкурентни продукти с еднакви по големина разфасовки, но с различни цветове:

1)      Ако нашият продукт е с по-тъмни етикети/опаковки/,визия, трябва да му дадем визуално предимство пред по-светлите разфасовки на конкуренцията, иначе ще бъде „погълнат“. В такива случаи търсим визуално съотношение 2:1

2)      Ако нашият продукт е с по-светли етикети/опаковки/,визия, можем да запазим визуално съотношение спрямо конкуренцията 1:1 , защото светлите елементи в обща по форма поредица доминират

Бъдете внимателни с този ефект ако продавате консерви, пасти за зъби, козметика, перилни препарати, захарни изделия. В много от категориите, които дефилират по магазините има еднакви по големина артикули, но с различна цветова визия. Помнете, че в такива случаи винаги има цветови контраст и окото на потребителя , а чрез него и неговият импулс за покупка, могат да бъдат „управлявани“ . Успех!

Очаквайте следващите материали на “Забавен мърчандайзинг за 1 минута”.

Fun Merchandising in 1 Minute – The Contrast of Colors

Hello, dear friends of ReExe,

In our first article from Fun Merchandising in 1 Minute, Size Matters!, we discussed one of the effects on the appearance of our products in stores – The Fading Effect. The essence of this occurance was:

Larger objects visually dominate over the smaller ones (the faded ones).

Today we are going to present to you another similar effect – The Contrast of Colors effect, also known as CCE.

Please take a look at the picture bellow:

Which of the two shapes is larger? According to research and analyses on customer behaviour in trade objects, 97 out of 100 people define the left one (in yellow) as larger. Very few of the customer actually see the reality? But why?

Actually the two shapes are COMPLETELY SIMILAR IN SIZE!

The occurance of CCE is due to the fact that the brain perceives the ligher shape as more highly-prioritized when put next to a similar in size but with a darker color shape.

From this comes one of the basic rules in professional merchandising, a foundation for everyone who interacts with the product appearance in trade objects:

When we have two products, our own and the competitor’s one, which are in similar sizes but different colors:

1)      If our product is the darker one, we have to provide it with a visual advantage over the competitor’s lighter appearance, or otherwise it will be “faded out.” In such cases, we should aim for a visual ratio of 2:1.

2)      If our product is the lighter one, we can keep the visual appearance in 1:1 compared to the competitor’s product, since the lighter in color elements will dominate.

Be careful with this effect if you sell canned-food, tooth-paste, cosmetics, soap powder, washing detergents and sugar crafts. In many of the categories that cirulate in the stores there are similar in size products, but with different coloring. Remember, in such case there is always the color contrast and the customer’s eye, and with them his impulse for purchasing can be manipulated. Good luck!

The next part of Fun Merchandising in 1 Minute is comming soon!