Забавен мърчандайзинг за 1 минута

Здравейте приятели,

В отговор на ваши препоръки, нашият екип ви предлага поредица от много кратки забавни статии, свързани със стоката ви в търговските обекти.

Казано накратко, любопитни факти, материали и принципи за мърчандайзинга  на продуктите в магазините.

Размерът на опаковките, влиянието на цветовете, доминирането на формите, акцентите на светлината и т.н – са теми, които смятаме да ви представим чрез забавление .

Ето темата на първата  статия:

Забавен мърчандайзинг за 1 минута/ РАЗМЕРЪТ

Хвърлете един бърз поглед на тази снимка.  Какво виждате? Два червени предмета , в случая топки. Коя според Вас е по-голяма?  Мозъкът веднага диктува – лявата.

Ако се вгледате обаче внимателно първо в червената топка в лявата част на снимката за повече от 5 секунди и след това си прехвърлите погледа върху червената топка в дясната част на снимката, ще установите много лесно, че са еднакви по размер.

Това е “ефектът на “поглъщане”, който много често се проявява с нашите продукти в магазините.

Когато разполагаме с няколко разфасовки от един и същ продукт, трябва да сме много внимателни при подреждането, за да не постигнем точно такъв ефект.

Резултатът, в единия случай стоката “изпъква” и ние сме доволни от нейните продажби, в другия,  тя се “губи” и остава незабелязана.

Когато до нашите продукти са разположени тези на конкуренцията, трябва да сме още по внимателни, за да не се получи така, че те са “погълнали” нашия продукт.

Очаквайте следващите материали на “Забавен мърчандайзинг за 1 минута”

Fun Merchandising in 1 Minute

Hello friends,

In response to your requests, our team has decided to offer you a series of short fun articles related to your goods in trade objects.

Long story short, it is all about the most interesting facts, materials and principles in product merchandising.

The size of the packings, the color influence, the shape dominance, the light accent and so on – these are all themes we are going to present to you through an interesting and fun appearance.

Here is the theme for our first article:

Fun Merchandising in 1 Minute: SIZE MATTERS!

Take a quick look at this picture. What do you see? Two red objects, in this case two red balls. Which one do you think is bigger? The brain immediately dictates: the left one.

If you, however, look closer at the left part of the picture for more than 5 seconds and than look at the red ball in the right, you will easily notice that the balls are clearly the same size.

This is the “fading effect,” which frequently occurs in our products in the stores.

When we have a couple of variations in size of the same product, we have to be extremely cautious when arranging them in order not to achieve that effect.

The result, in the first case is that the particular product stands out in front of the others, allowing a satisfactory sale, while in the other the product fades into the others and remains unnoticed.

When our products are exhibited right next to the competitor’s ones, we have to be even more cautious so that our goods don’t fade out because of the competition.

The next part of Fun Merchandising in 1 Minute is comming soon!

Хитрини и полезни съветиVisit our practical workshop:

TRADE CALCULATIONS

The workshop will take place on the 18th of November, 2011 (Friday) from 9 AM to 4 PM is Sofia

For more information, please click here.