FAQ Page

Начало/FAQ Page
FAQ Page2018-01-11T13:15:55+02:00
За кого са предназначени коучинг програмите?2015-01-19T14:20:58+02:00
 • В най-голяма степен за Висшия Мениджърски Състав – Търговски Директори, Маркетинг Мениджъри, Управители ..
 • В по-малка степен за Средния Оперативен Мениджмънт – Регионални Мениджъри, Бранд Мениджъри, Супервайзори .

Целта е:

 1. поради ограниченото време и натовареност
 2. поради високата сложност на казусите, които изискват индивидуален подход, а не стандартни тренинг механики
 3. поради опасността от грешка с висок ефект на последствията от решенията

на служителят на фирмата да  му бъде изработена индивидуална програма за работа с коуч, която да му помогне да се справи с горните три обстоятелства

 

 

Колко дни е ефективното обучение?2015-01-19T14:11:20+02:00
 • За нови екипи (нови служители) – 3 дни. Актуална тенденция да не са последователни, а през  около месец.  
 • За действащи екипи – 2 дни. Актуална тенденция да не са последователни, а през  около месец. 
 • За екипи с натрупан опит – 1 ден 
 • За среден оперативен мениджмънт – 1/2 ден до 1 ден
 • За висш мениджърски състав – 1/2 ден до 1 ден 
Кои пазарни проучвания са най-ефективни?2015-07-28T10:54:22+03:00

Най-ефективни са проучванията които:

 • Не се извършват еднократно, а се извършват през определен период от време. Наложения за Европа цикъл е на всяко тримесечие.
 • Включват до 7 показателя за измерване. Всичко над тази бройка, прави проучването тежко, бавно за изпълнение и намалява достоверността на данните
 • Са с достатъчно голямо покритие –  стандарта за Европа е минимум 500 търговски обекта и/или 1000 души респонденти

 

Какво включва ефективния търговски контролинг за фирмите?2015-01-19T13:34:26+02:00

Най-ефективния търговски контролинг за фирмите включва:

 • Контролиране на функциите и изпълнението на стандартите на служителите на фирмата
 • Контролни сесии всеки месец , които да служат като база за качествена оценка за работата на хората
 • Синхронизирането му с бонусни схеми, в които има освен количествени и качествени показатели
 • Контролните сесии да могат да се извършват както от външна фирма (обективност), така и от средния мениджърки състав (методичност)
Кой тип търговски обучения са най-ефективни?2015-01-19T13:41:23+02:00

Труден въпрос и още по-труден отговор 🙂

От практиката на нашите треньори за последните 8 години можем да заключим че най-ефективните  обучения са:

 • МНОГО ВАЖНО! Да са настроени върху бизнеса и продуктово портфолио на фирмата.
 • МНОГО ВАЖНО! Да не са спорадични, а да са изградени в годишна тренинг програма.
 • МНОГО ВАЖНО! Да са 3/4 практически казуси и съвети и 1/4  теоретична база, но нова и актуализирана
 • ВАЖНО! Да отговарят на нивото на служителите.
 • ВАЖНО! Да не толерират други relax-събития на фирмата (купони, банкети). Или едното или другото!
 • ВАЖНО! Да има ясно договорен с мениджмънта на фирмата предварителен тренинг план.
Колко често трябва да се прави контролинг?2015-01-19T13:48:10+02:00
 • При стандартен контрол на процеси с цел проследяване на трендове  – 1 път / месец
 • При функционален контрол (проверка на фукции) с цел оценяване – минимум 2 пъти / месец
 • При секторен контрол (проверка на зони по показатели)  – минимум 2 пъти / месец
 • При мотивационен контрол с цел “затягане” на дисциплината – 1 път на тримесечие

Мениджмънт екипа на фирмата трябва да дефинира първо каква е целта на контролинга, и след това да определи честотата на контролните сесии.

На кои критерии трябва да отговаря едно обективно пазарно проучване?2015-01-19T14:00:39+02:00

Те са:

 • Snapshot концепция – да прави “моментна снимка” на състоянието на пазара за кратък период, например какво се случва в 5000 обекта за 1 седмица, а не какво се случва в 1000 обекта за 3 месеца.
 • Real-time концепция – информацията от пазара да се предава на екипа за анализ в момента на нейното събиране и да не закъснява.
 • Specific KPIs концепция – да е с “конкретни параметри/показатели“, които да водят до конкретни обобщени стойности
 • Flow-decision концепция –  информация да спомага вземането на решения в движение (в процеса на самото проучване)
Кой е ефективния търговски консултинг?2015-07-28T12:35:56+03:00
 • Който е базиран на конкретните приоритетни цели на фирмата
 • Който е ориентиран в по-голяма степен към предпазване на клиента от грешка, от колкото към подбуда към успех
 • Който е насочен към конкретни малки действия в краткосрочен план, от колкото към големи програми за дълъг период
Go to Top