2_Tools

Sales terms dictionary ReExe 2015

Кратък речник с най-често срещаните търговски термини в практиката. Създаването на този речник стартира през 2007 година по инициатива на екипа на Реекзе, но от няколко години неговото надграждане се случва благодарение на всички Вас, нашите Приятели, които ни изпращате нови термини, абревиатури, както и тяхното обяснение и описание на тяхното приложение в практиката. Убедени сме, че всички ЗАЕДНО в екип ще продължим да го развиваме. Актуализацията на този речник се предвижда до 2 пъти годишно. За най-висока ефективност, Ви препоръчваме да го “сваляте” след началото на всяко следващо календарно полугодие.

Изтегли файла
2_Tools

Category Management Dictionary ReExe

Подробен речник с търговски и маркетинг термини от Category Management (Управление на Категориите). Речникът е предоставен от личната колекция на Георги Тодоров от екипа на Реекзе, събиран и систематизиран в продължение на 7 години и използван и до момента от него самия. Екипът на Реекзе ще бъде благодарен на всички Колеги в областта на Мърчандайзинга, Управлението на категориите и FMCG Маркетинга ако ни помогнат ЗАЕДНО да го разширим. Актуализацията на този речник се предвижда до 1 пъти годишно. За най-висока ефективност, Ви препоръчваме да го “сваляте” след началото на всяка нова календарна година.

Изтегли файла
2_Tools

Glossary-index MRD KPIs part 1

Речник-индекс (в списъчен формат) с маркетинг показатели (KPIs – keep performance indicators) за измерване степента на лоялност към марката. Речникът е предоставен от екипните разработки на Реекзе, използвани при осъществяването на различни маркетингови проекти. Екипът на Реекзе ще бъде благодарен на всички Колеги-маркетолози, ако ни помогнат ЗАЕДНО да го разширим. Актуализацията на този речник се прави до 1 пъти годишно.

Изтегли файла
2_Tools

Предстои публикуване

Очаквайте новите ни материали, специално разработени за Вас, от екипа на Реекзе ООД.