1_Calculators

Sales Margin calculations

01.2015 / Този калкулатор е предназначен за тези търговци, на които се налага да смятат цени и отстъпки в ежедневната им работа с клиенти. Той ще ви помогне да намирате:

 1. Нетна доставна цена;
 2. Намиране на марж/отстъпка в %;
 3. Намиране на базова цена.

Файлът може да се използва на всички мобилни устройства, които поддържат апликации синхронизирани с Excel. За улеснение и с цел предпазване от грешки, всички клетки в калкулатора са заключени, освен тези, в които се въвеждат определените стойности. Препоръчваме ви да си запазите Blank формат, а в работен режим да ползвате копие.

Изтегли файла

 

1_Calculators

Sales MarkUp calculations

02.2015 / Този калкулатор е предназначен за изчисляване на цени и надценки в ежедневната работа с клиенти. Той ще ви помогне да:

 1. Изчислявате цени на дребно;
 2. Изчислявате надценка в %;
 3. Намиране на доставна цена

Файлът може да се използва на всички мобилни устройства, които поддържат апликации синхронизирани с Excel. За улеснение и с предпазване от грешки, всички клетки в калкулатора са заключени, освен тези, в които се въвеждат определените стойности. Препоръчваме ви да си запазите Blank формат, а в работен режим да ползвате копие.

Изтегли файла
1_Calculators

Sales Cross calculations

02.2015 / Този калкулатор е предназначен за кръстосано преизчисляване на надценки и отстъпки. Той се използва когато ви се налага от отстъпка да преминете към надценка и/или обратно. С него ще можете да:

 1. Преминавате от надценки към отстъпки
 2. Преминавате от отстъпки към надценки
 3. Да намирате огледалните стойности
 4. Да определяте кое от двете е във ваша полза и кое не е

Файлът може да се използва на всички мобилни устройства, които поддържат апликации синхронизирани с Excel. За улеснение и с предпазване от грешки, всички клетки в калкулатора са заключени, освен тези, в които се въвеждат определените стойности. Препоръчваме ви да си запазите Blank формат, а в работен режим да ползвате копие.

Изтегли файла
1_Calculators

Sales Effective Price calculations

12.2015 / Този калкулатор е предназначен за изчисляване на ефективната цена към клиент. Той се използва в случаите, когато ви се налага от продажната цена да извадите освен фиксираната търговска отстъпка и/или допълнителните бонуси, които сте дали като стойност на клиента. С него ще можете да:

 1. Изчислите ефективната цена
 2. Се аргументирате пред клиентите ви

Файлът може да се използва на всички мобилни устройства, които поддържат апликации синхронизирани с Excel. За улеснение и с предпазване от грешки, всички клетки в калкулатора са заключени, освен тези, в които се въвеждат определените стойности. Препоръчваме ви да си запазите Blank формат, а в работен режим да ползвате копие.

Изтегли файла
1_Calculators

Sales Effective Discount calculations

12.2015 / Този калкулатор е предназначен за изчисляване на ефективната отстъпка към клиент. Той се използва в случаите, когато ви се налага да калкулирате фиксираната отстъпка към клиента и/или допълнитените бонуси, които сте инвестирали. С него ще можете да:

 1. Изчислявате ефективната отстъпка към клиент
 2. Се аргументирате пред клиентите ви

Файлът може да се използва на всички мобилни устройства, които поддържат апликации синхронизирани с Excel. За улеснение и с предпазване от грешки, всички клетки в калкулатора са заключени, освен тези, в които се въвеждат определените стойности. Препоръчваме ви да си запазите Blank формат, а в работен режим да ползвате копие.

Изтегли файла
1_Calculators

Предстои публикуване

Очаквайте новите ни инструменти , специално разработени за Вас, от екипа на Реекзе. До тогава, УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ!