През 2019 година Реекзе ООД проведе 6 национални проучвания на търговската индустрия в България. Целта беше да се анализират и представят  трендовете на търговските условия, активностите, промоциите, марките, POSM инструментите, и Мърчандайзинга в търговските обекти по оценка на фирмите и мениджърите, които оперират в търговската мрежа.

National Industry Research “BG Distribution Performance Trends 2019” 

Ако искате да се запознаете с трендовете на ритейл сектора към втората половина на 2019 – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

За Професионалисти на ръководни търговски и маркетинг позиции:

 • Търговски мениджъри
 • Маркетинг мениджъри
 • Продуктови мениджъри
 • Оперативни мениджъри
 • Управители на фирми
 • Начало – 01 май 2019
 • Край – 11 септември 2019
 • Участие в проучванията – САМО служители служители и мениджмънт на търговски обекти.
 • Над 750 действащи фирми.
 • Проучванията са напълно анонимни за всеки поканен респондент.
 • В проучванята не се споменават конкретни имена на фирми, марки или данни.
 • Проучванията са дело на екипа на Реекзе и са защитени с авторски права.
 • Тенденции в управлението на стокови запаси
 • Тенденции в обращаемостта на категориите
 • Тенденции на представянето на рекламните материали
 • Тенденции в организацията на търговското пространство
 • Тенденции във визията на активния асортимент
 • Тенденции на представянето на вторичните излагания
 • Тенденции на представянето на комуникацията в точката на продажба
 • Съпоставка на различни показатели за 2019 спрямо 2018
 • и още много важни показатели за управлението на продукти