Нашият мениджърски екип

Георги Тодоров
Георги ТодоровОсновател на Реекзе ООД
Управител. Водещ треньор на фирмата. Мениджър направление “Фирмени обучения”, “Електронни обучения”. Негова отговорност са всички разработки и методики във фирмата; Маркетинга и PR на компанията, както и организацията на цялостния процес на работата на екипа.  Повече от 17 години практически професионален опит в търговския мениджмънт и продажбите. Жоро е личността, която се стреми да вдъхнови всички останали да проявят най-доброто от себе си.

gtodorov@reexe.com

Борислав Стоянов
Борислав СтояновУправляващ съдружник
Мениджър направления “Търговски консултинг”, “Пазарни проучвания и анализи”.  Негова отговорност е административното управление на фирмата. Повече от 9 години реален практически опит в търговски казуси на фирми и корпорации. Боби е силно ориентиран към работа в екип и готов да помогне на всеки от нас независимо от сложността на казуса.

bstoyanov@reexe.com

Васил Стоилов
Васил Стоилов Управляващ съдружник, финансов мениджър