2006
 • основаване на компанията – 24.12.2006 г.
 • разработка на над 260 тренинг модула за търговски обучения

2007
 • стартиране на професионални търговски обучения за оперативни и мениджърски кадри
 • създаване на цялостна тренинг система за обучение на професионални кадри

2008
 • въвеждане на търговско консултиране
 • разработка, чрез реални тестове в пазара, на аналитични и процесни методики за управление на продажбите и дистрибуцията

2009
 • създаване на модели за търговски анализи и репорти на фирми, пазари, екипи и продукти
 • въвеждане на организирана мениджърска система от методики, процедури и действия за управление на продажбите

2010
 • създаване на модерна web-платформа за електронни обучения, тестове и инструкции
 • разработка на персонални фирмени “електронни търговски академии” за част от клиентите ни

2011
 • стартиране на национални пазарни измервания и анализи
 • създаване на удобни и ефективни инструменти за анализ, контрол и управление на продажбите – “Smart Exe

2012
 • стартиране на технология за измерване на посетителския трафик “SensMax”
 • разработка на аналитични модели и методики за анализ на поведението на посетителския трафик

2013
 • стартиране на тренинг програма “Вътрешни треньори
 • разработка на нови търговски и маркетинг тренинг модули за среден и висш мениджърски персонал

2014
 • разработка и въвеждане на дигитални инструменти за пазарни проучвания измервания и анализи в реално време
 • разработка на дигитални инструменти за функционален контрол на търговски и маркетинг служители

2015
 • разширяване на покритието за пазарни измервания, анализи и “Таен клиент” в над 70 града и над 12 000 POS
 • разширяване на екипа от сканьори

2016
 • внедряване на нови IR технологии и решения за потребителския трафик
 • разширяване оперативната дейност на компанията в Румъния

2017
 • Внедряване на нови  Video/Mac address технологии и решения за управление и анализ на потребителския трафик
 • Реализация на международни проекти за търговските обекти на мултинационални компании
2018
 • Разработка на 100% практически тренинг модули
2019
 • Създаване и въвеждане на практикум методики
 • Активиране на коучинг програми за търговски мениджъри
2020
 • Разработка и активиране на Mind Mastering тренинг програми
 • Старт Онлайн Конферентни обучения: Webex / Zoom
2021
 • УЕБИНАРИ – серийни тренинг програми
 • Обучителни VIDEO единици за индивидуално обучение