Често ни питат “Какво е ReExe?”

В това име ние вложихме нашия начин на мислене, енергия и стремежа ни към съвършенство. То е нашата философия!

ReExe-Logo-copy-copy1“RE” = restart /рестартиране/; relaunch /повторно пускане в действие/. Ние вярваме в силата и възможността да се възобнови всяко действие, всеки процес, всеки проект.

Ние вярваме в безкрайния цикъл на живота, и това ни мотивира да не се отказваме никога, докато не се получи.

 

Exe-Logo-copy-copy1“EXE” = exe files /файлове за изпълнение/; execution /извършване, осъществяване/. Ние сме убедени, че за да се постигне желаната цел, са необходими действия и активност.

За нас „execution – изпълнение” означава да достигнем до точката на завършеност, до желания резултат.

Затова сме ReExe!
Ключът на нашия успех е:

ДЕФИНИРАНЕ на конкретния проблем, за конкретния казус
РАЗБИРАНЕ на причините за настоящия резултат
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО на действията, които могат да променят резултатите
ТРАНСФОРМИРАНЕТО им в енергия за развитие
ДЕЙСТВИЕ! До достигане на желания резултат!

Нашата цел:

Да предлагаме качествени услуги в областта на обученията, консултинга, пазарните анализи и измервания. Да предоставим модерни технологични ресурси и тренинг методики за усъвършенстване на уменията на управители, мениджъри и служители. Да окажем помощ на нашите клиенти да достигнат до най-ефективните и най-рентабилните резултати в търговските си процеси.

Освен знанието „КАКВО да се прави”, да им предложим и решението „КАК да се направи”. Да постигнем обвързване между теория и практика, между препоръка и изпълнение, между цел и резултат.

Повече за нас:

PDF_Download