Търговски обучения EXPERTS

//Търговски обучения EXPERTS
Търговски обучения EXPERTS 2018-01-11T13:15:53+00:00

level_expert_redakt-150x150Категория: ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ – EXPERT LEVEL

Продължителност: 1-2-3 дни

Нива на сложност: експерти

Опции: prework-monitoring; входящ и/или изходящ тест, менторинг на терен, дистанционен web-тренинг, индивидуален коучинг

Подходящи за: регионални мениджъри продажби, мениджъри ключови клиенти, продуктови мениджъри, мениджъри категории; тим-лидери, търговски мениджъри, търговски директори; управители на магазини, управители на дистрибуторски фирми

Списък на активните тренинг модули:

ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОДАЖБАТА – ниво експерти

 • ЗАТВАРЯНЕ “ПРОСТО ИЗЯСНЯВАНЕ”
 • “НАСТОЯТЕЛНО” ЗАТВАРЯНЕ
 • ЗАТВАРЯНЕ “ТИ СИ ОТГОВОРЕН”
 • ЗАТВАРЯНЕ “СРАВНЯВАНЕ НА ЦИФРИ”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ДЕЙСТВИЕ”
 • ЗАТВАРЯНЕ “РАЗЛИКА В ЦЕНАТА”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ЗАКАЧЛИВИЯТ ПАЙ”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ФРАНКЛИН”
 • ЗАТВАРЯНЕ “ОБОБЩЕНИЕ”
 • ТОП ТЕХНИКИ НА ЗАТВАРЯНЕ

МЕТОДИ НА АРГУМЕНТИРАНЕ – механизми и приложения

 • МЕТОД “АМФИБОЛИЯ”
 • МЕТОД “ДВУСМИСЛИЦА”
 • МЕТОД “ЛОГИЧЕСКО УДАРЕНИЕ”
 • МЕТОД “КОМПОЗИЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”
 • МЕТОД “ФИГУРИ НА РЕЧТА”
 • МЕТОД “ЗЛОПОЛУКА”
 • МЕТОД “ЛОГИЧЕСКО ПОТВЪРЖДАВАНЕ”
 • МЕТОД “ИГНОРИРАНЕ НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ”
 • МЕТОД “СВЪРЗАНИ ТВЪРДЕНИЯ”
 • МЕТОД “ФАЛШИВА ПРИЧИНА”
 • МЕТОД “МНОГО ВЪПРОСИ”
 • МЕТОД “АПЕЛИ, ПРИЗИВИ”
 • МЕТОД “АТАКА НА ЛИЧНОСТТА”
 • МЕТОД “ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”
 • МЕТОД “КОМПЛЕКС ОТ ВЪПРОСИ”
 • МЕТОД “ИЗКЛЮЧЕН СИЛОГИЗЪМ”
 • МЕТОД “ФАЛШИВ ЕФЕКТ”
 • МЕТОД “ФАЛШИВА ДИЛЕМА”
 • МЕТОД “ЧЕТИРИ УСЛОВИЯ”
 • МЕТОД “ПРИБЪРЗАНО ОБОБЩАВАНЕ”
 • МЕТОД “МАЛОВАЖНОСТ”

ТЪРГОВСКИ ПРИНЦИПИ НА УБЕЖДАВАНЕ

 • ПРИНЦИП “ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ” / alignment
 • ПРИНЦИП “ПРЕУВЕЛИЧАВАНЕ” / amplification
 • ПРИНЦИП “ПРИЗИВ” / appeal
 • ПРИНЦИП “ВЪЗБУДА” / arousal
 • ПРИНЦИП “АСОЦИИРАНЕ” / association
 • ПРИНЦИП “ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ” / assumption
 • ПРИНЦИП “ВНИМАНИЕ” / attention
 • ПРИНЦИП “АВТОРИТЕТ” / authority
 • ПРИНЦИП “СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКИ” / bonding
 • ПРИНЦИП “ПРИКЛЮЧВАНЕ” / closure
 • ПРИНЦИП “ЦЯЛОСТНОСТ” / completion
 • ПРИНЦИП “УВЕРЕНОСТ” / confidence
 • ПРИНЦИП “ОБЪРКВАНЕ” / confusion
 • ПРИНЦИП “СЪГЛАСУВАНОСТ” / consistency
 • ПРИНЦИП “КОНТРАСТ” / contrast
 • ПРИНЦИП “ДЪРЗОСТ” / daring
 • ПРИНЦИП “ЛЪЖА” / deception
 • ПРИНЦИП “ЗАВИСИМОСТ” / dependence
 • ПРИНЦИП “ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО” / distraction
 • ПРИНЦИП “ДОКАЗАТЕЛСТВА” / evidence
 • ПРИНЦИП “РАЗМЯНА” / exchange
 • ПРИНЦИП “ПРЕЖИВЯВАНЕ” / experience
 • ПРИНЦИП “РАЗБИВАНЕ НА МАЛКИ ЧАСТИ” / fragmentation
 • ПРИНЦИП “РАМКИРАНЕ” / framing
 • ПРИНЦИП “ХАРМОНИЯ” / harmony
 • ПРИНЦИП “НАРАНИ И СПАСИ” / hurt & rescue
 • ПРИНЦИП “ИНТЕРЕС” / interest
 • ПРИНЦИП “ВЛОЖЕНИЕ” / investment
 • ПРИНЦИП “ВЪВЛИЧАНЕ, АНГАЖИРАНЕ” / involvement
 • ПРИНЦИП “ЛОГИКА” / logic
 • ПРИНЦИП “ОБЕКТИВНОСТ” / objectivity
 • ПРИНЦИП “ЗАДЪЛЖЕНИЕ” / obligation
 • ПРИНЦИП “СТРАСТ” / passion
 • ПРИНЦИП “УСЕЩАНЕ” / perception
 • ПРИНЦИП “ПРИТЕГЛЯНЕ” / pull
 • ПРИНЦИП “ОКАЗВАНЕ НА НАТИСК” / push
 • ПРИНЦИП “ПОВТОРЕНИЕ” / repetition
 • ПРИНЦИП “НЕДОСТАТЪЧНОСТ” / scarcity
 • ПРИНЦИП “ПОДОБНОСТ” / similarity
 • ПРИНЦИП “ЗАМЯНА” / substitution

Реклама

header-newsletter-June

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.