Януари 2021, Реекзе ООД стартира ежегодния си проект за обучения на нови професионални кадри

Стажантска програма “ReExe Market Practice 2021” 

За студенти 3, 4 и 5 курс от специалностите:

 • Маркетинг
 • Продажби
 • Финанси и търговия
 • Организация и управление на бизнеса
 • По договаряне
 • С удобно работно време за стажанта
 • С възможност за home office
 • Период на трудова заетост – не по-малко от 8 календарни седмици!
 • Да сте студент – редовна форма на обучение
 • Да не сте прекъсвали своето обучение през последните 2 учебни години
 • Да имате успех не по-малък от 5,00 от началото на Вашето следване
 • Да преминете успешно входящия тест на Реекзе
 • Да се представите успешно на индивидуално интервю с нас
 • Ще бъде селектиран екип от  10-те най-успешно представили се кандидати
 • Да нямате други ангажименти през периода на стажантската програма
 • Желание за работа в динамична и мобилна среда
 • Желание за работа в екип и постигане на конкретни цели
 • Много добро ниво на изказ, правилен правоговор, без наречия
 • Свободна комуникация при директен контакт и/или по телефон
 • Много добро ниво на работа с електронна поща
 • Много добро ниво на работа с Microsoft Excel, Word, Powerpoint
 • Перфектно ниво за работа с Internet приложения – браузъри и търсачки
 • Предимство: владеене на Английски език
 • Изпратете актуално CV (със снимка) и копие с успеха от Студентска книжка на адрес office@reexe.com
 • В изпратения мейл, моля да предоставите действащи телефон и адрес на електронна поща за контакт с Вас
 • На електронната Ви поща ще бъде изпратена брошура с информация за стажантската програма
 • Заедно с нея ще бъде приложена и покана за входящ тест с конкретна дата и място на провеждане
 • Успешно преминалите входящия тест, до 10 работни дни ще получат покана за интервю с уточнени дати
 • Кандидатите трябва да се свържат с офиса на Реекзе и да уточнят удобния за тях час в избраната от тях дата
 • Успешно преминалите интервюто, ще получат покана за обща работна среща с екипа на Реекзе включваща:
  • детайлно презентиране на проектите в стажантската програма
  • организационния модел на работа във фирмата
  • мотивационните програми на Реекзе за стажанти